آموزش

شرکت گرین آذین به بر گزاری دوره های آموزشی و تحصیلی در زمینه کشاورزی و باغبانی می پردازد. هدف بخش آموزشی شرکت انتقال دانش وتجربه از متخصصین، کشاورزان موفق و کار آفرینان با سابقه درخشان در زمینه کسب و کار کشاورزی است. به عنوان مثال  گرین آذین توانایی ارایه  خدمات آموزشی در زمینه کشت گلخانه ای، توسعه فن اوریهای باغبانی و بهینه سازی فرایندهای کسب و کار را دارا می باشد.

training

ارتباطات گسترده ما با مراکز آموزشی با کیفیت و کارآفرینان موفق، ما را قادر به ارایه برنامه های آموزشی مفید در تمام حیطه های کشاورزی و باغبانی نموده است. این دوره های آموزشی بر اساس نظرات و اشتراک مساعی با مشتریان تعریف می شود و در صورت لزوم با گواهی نامه های متعتبر بین المللی همراه خواهد بود.